DomůÚčetNákupní košík

Obchodní podmínky

• Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují podmínky realizaci dodávek zboží firmy Jan Hlobil – NONA Reklama a obchod. IČO: 87937107, dále označovaného jako prodávající

• Předmět plnění
Předmětem plnění těchto obchodních podmínek je dodávka zboží – vtpných hrnků a jiné a s tím spojených služeb závazně objednaných kupujícím.

• Objednávka
- Kupující bude zboží objednávat přes e-shop, přičemž vybere zboží, počet objednaných jednotek a cenu (viz bod 4). Prodávající má právo před vyřízením objednávku ověřit a vyhrazuje si právo v případě nejasností objednávku nepříjmout. Kupujícího zastupuje při objednávání pouze osoba k tomu oprávněná, prodávající má právo považovat za oprávněnou osobu tu, která objednává obvykle. 
- Prodávající nemusí příjmout objednávku na zboží, které nemá v okamžiku objednání na skladě. Prodávající potvrdí objednávku e-mailem nebo přímým dodáním zboží kupujícímu.

• Cena
Pokud nebyly sjednány ceny jiné, platí ceny uvedené na e-shopu prodávajícího. Tyto ceny jsou včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo ceny změnit vydáním nového ceníku.

• Dodací podmínky
Dodávka zboží se realizuje převzetím zboží Kupujícím či odevzdáním dohodnutému dopravci. Pokud není dojednáno jinak, dodací termín do 5 dnů od objednání je-li zboží skladem. Kupující nese odpovědnost za případné porušení autorských a jiných ochranných práv. Speciální návrhy, kresby a grafické práce, které prodávající během zpracování zakázky zhotoví, jsou jeho majetkem a zůstávají uchovány v elektronické podobě. Prodávající se zavazuje neposkytnout tato data třetím osobám. 

• Platební podmínky
Úhrada objednaného zboží je realizována platbou na dobírku a nebo v hotovosti při osobním převzetí.

• Záruky, reklamace a náhrada škody
Vzhledem k druhu zboží a určení jeho použití, negarantuje prodávající žádné specifické vlastnosti zboží, garantuje však, že zboží bude míti po dále určenou záruční dobu vlastnosti u zboží tohoto druhu obvyklé a že bude ve smyslu svého spotřebního určení pro tuto dobu funkční. V případě, kdyby výjimečně došlo k nedodržení kvality v rámci záruční doby, oznámí kupující tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu formou písemné reklamace, kde uvede náležitosti dané zákonem. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradní plnění, či vrácení kupní ceny. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem splnění dodávky. Týkají-li se vady pouze části zboží, týkají se nároky z vad pouze této vadné části zboží. 
V případě, že dodávka vykazuje vady zřejmé (zjevné) při odběru zboží, je kupující povinen, aby si zachoval nároky z vadného plnění dle zákona, oznámit vady zboží prodávajícímu neprodleně, nejpozději ve lhůtě do sedmi dnů od dodávky zboží.

• Ostatní ujednání
Zboží dodané prodávajícím zůstává jeho výlučným vlastnictvím až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Přechod vlastnictví k tomuto zboží na kupujícího nastává dnem úplného zaplacení kupní ceny. Kupující s uzavřením zakázky souhlasí s obchodními podmínkami firmy a přijímá je.

Jan Hlobil - NONA Reklama a obchod Přerov
Šířava 1295/27, 750 02 Přerov
tel./fax: 581 208 764, GSM: 603 532 989, 608 227 366
e-mail: nona@nona-reklama.cz